عوامل ,شرایط ,گیاهان ,میانه ,زراعی ,غذایی ,درجه حرارت ,شهرستان میانه ,هوایی منطقه ,تناوب زراعی ,ازدیاد جمعیت ,مواد غذایی انسان ,بندی اقلیم ایران
تحقیق

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه93

فهرست مطالب

مقدمه:................................................................................................................................5

فصل اول :

موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت

تقسیم بندی اقلیم ایران......................................................................................................8

شهرستان میانه...................................................................................................................9

اقلیم های ایران از نظر بارندگی........................................................................................11

نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه.......................................................................12

نمودار بارش شهر میانه....................................................................................................13

فصل دوم:

خصوصیات خاکهای شور و اصلاح آنها

تعریف خاک...................................................................................................................15

بافت خاک.....................................................................................................................15

ساختمان خاک...............................................................................................................17

انواع خاک....................................................................................................................17

تشکیل خاکهای شور و اصلاح آنها...............................................................................20

فصل سوم:

خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب

ذرت..........................................................................................................................25

سیب زمینی...............................................................................................................44

گندم.........................................................................................................................64

سویا........................................................................................................................74

شبدر.......................................................................................................................104

فصل چهارم:

رعایت تناوب زراعی محصولات در مزرعه

منابع..................................................................................................................................111

مقدمه:

علم زراعت فعالیت هایی از انسان را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازمندیهای بعضی از گیاهان و در نتیجه بهره گیری از حداکثر قدرت تولیدی آنها انجام می شود. این فعالیتها را , علاوه بر کاشتن و برداشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات , امراض و علفهای هرز , می توان عموماٌ شامل تغییر در عوامل محیطی موثر بر رشد گیاه عبارنتداز هوا , حرارت , باد , آب , نور , خاک و مواد غذایی . انسان قادر است بعضی از این عوامل را مستقیماٌ تغییر دهد . ولی غالباٌ مجبور است شرایط را برای بهره وری بیشتر و بهتر از این عوامل مناسب سازد .

امروزه ازدیاد جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی شده است بیش از دوسوم جمعیت دنیا در ممالک در حال توسعه زندگی می کنندو بیش از 20% جمعیت ممالک توسعه نیافته در قحطی بسر می برند و متجاوز از 50% فقر غذایی دارند که خود عامل مهم سلامت و قدرت کار است که البته حالات فوق هنگامی صادق است که نابسامانیهایی به سبب _سیل _زلزله _خشکسالی و جنگ و غیره روی ندهد و وضع را از انچه که هست بدتر نکندآنچه علم کشاورزی ،بخصوص زراعت عهده دار آنست عبارت از تولید محصولات زیادتر و با کیفیت بهتر است که بتواند جوابگوی ازدیاد جمعیت باشد ، تا بدین وسیله فقر غذایی و گرسنگی را از میان بردارد.

گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشداز جمله مهمترین گندم می توان به گندم ،جو،ذرت،برنج،سورگوم ،یولاف ، چاودار ، نیشکر اشاره کرد که سهم مهمی را در تامین مواد غذایی انسان و دام به عهده دارند.

در مناطق مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی ،اقتصاد آب آبیاری ،میزان بهره وری از زمین ، کنترل فرسایش خاک،علفهای هرز ،آفات و امراض ،توزیع نیروی انسانی و ماشین آلات و عوامل اقتصادی مبادرت به انتخاب محصول می کنند.

ساختمان و حاصلخیزی خاک نیز از عوامل موثر در انتخاب محصولات پیشرو می باشدکه با استفاده از گیاهانی خاص اقدام به رفع نکات منفی خاک نموده که در این بین حمایت انسانی نیز ازطریق دادن کودهای آلی و معدنی و یا کود سبز و ... از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطق مختلف کمبودها و نقصانهای مختلفی در خاک زراعی دیده می شود که هرکدام عملیات مربوط به خود را می طلبد از این کاستی ها می توان به شوری ،قلیایی بودن ، پستی و بلندی ،سنگلاخی ، شنی و رسی بودن بیش از حدخاک و ... اشاره نمود.و بعد از رفع کمبودها و کاستی ها طی فرایند اصلاخ خاک مبادرت به کشت و زرع نمود.

تناوب گیاهان زراعی در یک مزرعه از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه کشت یک محصول برای چند سال متوالی از جهات مختلف به زارع ضرر می زند از این موارد می توان به نقصان تدریجی عملکرد طی سالهای متوالی ،توسعه علفهای هرز ،آفات و بیماریهای گیاهی ،فرسایش و نقصان باروری خاک و... اشاره کرد پس اتخاذ یک تناوب زراعی مناسب برای گندم با گیاهان سایر تیره ها و رعایت اصول تناوب زراعی برای هر گیاه(با توجه به خصوصیات آن)موجب افزایش بهره وری می شود.

فصل اول

موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت

تقسیم بندی اقلیم ایران

شهرستان میانه

اقلیم های ایران از نظر بارندگی

نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه

نمودار بارش شهرستان میانه

موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت:

پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید ادریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : زومیت ایران
برچسب ها : عوامل ,شرایط ,گیاهان ,میانه ,زراعی ,غذایی ,درجه حرارت ,شهرستان میانه ,هوایی منطقه ,تناوب زراعی ,ازدیاد جمعیت ,مواد غذایی انسان ,بندی اقلیم ایران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تحقیق در مورد زراعت غلات